Sökformulär

Kommunernas kamp mot bostadsbristen

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-06-16

Den 1 mars började bosättningslagen att gälla vilket innebär att alla kommuner är skyldiga att ordna boende till nyanlända med uppehållstillstånd. Med den rådande bostadsbristen är detta en stor utmaning för kommunerna och många har varit tvungna att ta till tillfälliga lösningar.

Nacka kommun har startat kampanjen ”Jag vill dela” där de söker personer som kan tänka sig hyra ut sin bostad eller delar av bostaden till kommunen som i sin tur hyr ut den till nyanlända Nackabor. Kommunen skriver på sin hemsida att man som minst måste hyra ut i 12 månader.

En av de som delar sin bostad är Kåre. I en intervju på Nacka kommuns hemsida berättar han om hur han kontaktade kommunen för att se om hans boende skulle passa som första bostad till nyanlända. Det gjorde den och idag bor Abraham och Betty från Syrien på nedre plan i Kåres villa. 

– När vi flyttade hit blev det mer än att vara kommunplacerad. När du bor nära en svensk får du lära dig allt, till exempel hur man dukar, relationen mellan föräldrar och barn och barnbarn, vilka maträtter man äter, hur man firar födelsedagar. Små saker, men viktiga saker. Nu känns det som vi verkligen är i Sverige, säger Abraham i en intervju.

”En väg in”
Likt Nacka kommun har även Linköpings kommun startat en satsning som de kallar ”En väg in”. Här ska fastighetsägare löpande erbjuda lägenheter till kommunen som i sin tur förmedlar lägenheterna vidare till nyanlända eller andra personer med behov av bostadssociala kontrakt.

– Linköpings kommun ska i år ta emot 392 personer. Mottagandet nästa år förväntas bli i samma nivå ungefär. Det är en stor andel ensamhushåll. Vi förväntas bosätta cirka 40–50 personer i månaden under en lång tid framöver, säger Fedja Serhatlic, som är nyanställd bostadsstrateg i Linköpings kommun.

Producera stort antal lägenheter
Kungsbacka kommun i Halland ska ta emot 318 nyanlända i år jämfört med cirka 25 förra året, skriver SvD. Förutom att kommunen ska bygga bostäder vänder de sig även till privatpersoner för att fram boende.

– Vårt kommunala bostadsbolag ska producera ett stort antal lägenheter under 2016–2017, men det är också till det totala behovet, så det löser inte ut det hela. Vi vänder oss också till privata bostadsföretag och till privatpersoner att eventuellt ställa sina rum till förfoganden, säger Fredrik Geijer, integrationschef på Kungsbacka kommun, till SvD.

”Modulbostäder är en bra lösning”
I Botkyrka kommun utanför Stockholm har de valt att satsa på modulbostäder till de nyanlända. Modulhusen är placerade i Brantbrink och här finns plats för 40 personer. I höst planeras bygge av fler modulbostäder i Tumba centrum.

– Samtliga kommuner i Sverige ska ta ett gemensamt ansvar för mottagandet av nyanlända och Botkyrka kommun ska självklart hjälpa till. Vi behöver snabbt få fram nya bostäder och då är lösningen med modulbostäder en bra lösning, säger Magnus Andersson, samhällsbyggnadschef i Botkyrka kommun, i kommentar på kommunens hemsida. 

Situationen har förvärrats
Bostadsbristen fortsätter att hålla ett järngrepp över 94 procent av Sveriges kommuner och Boverket larmar om att bostadssituationen för nyanlända har förvärrats ytterligare sedan förra året. Efterfrågan kommer vara fortsatt hög de kommande åren och enligt Migrationsverkets prognos kommer antalet asylsökande ligga kvar på höga nivåer.

Läs om Kåre, Abraham och Betty från Nacka kommun här:
http://www.nacka.se/arbete-foretagande/integration-och-flyktingmottagand...

Läs artikeln från SvD här:
http://www.svd.se/kommuner-soker-tillfalliga-bostader

Läs artikeln om modulbostäderna i Botkyrka kommun här:
http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/Modulbostader-for-nyanlanda-i-Brant...

Läs Boverkets prognos om bostadsbristen här:
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmark...

Läs om Linköpings kommuns satsning ”En väg in” här:
http://www.hemhyra.se/ostergotland/samarbete-ska-ge-egen-bostad

Caroline Berg
Redaktör