Sökformulär

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: ”Fortsatt stabilisering, men skuldsättningen ökar trots nytt amorteringskrav”

4 juli 2018

Junisiffrorna från Svensk Mäklarstatistik visar stillastående priser för bostadsrätter i riket så väl som på den dyraste marknaden, Stockholms innerstad. I Göteborg och Malmö vände priserna på bostadsrätter svagt uppåt i juni. Tuffare lånevillkor gör sig dock fortfarande påmint i form av en försiktigare marknad med färre försäljningar, kommenterar Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen.

I riket stod priserna på bostadsrättsmarknaden stilla i juni. Det samma gällde för bostadsrätter i centrala Stockholm och Storstockholm. I Göteborg och Malmö ökade däremot priserna på bostadsrätter med 1 procent, ännu ett tecken på att det skärpta amorteringskravet hittills träffat Stockholmsmarknaden mest. Jämfört med bostadsrättsmarknaden har villamarknaden uppvisat större stabilitet såväl under prisnedgångarna under andra halvan av 2017 som de första två kvartalen 2018. Trenden fortsätter med svagt stigande priser på villor i riket och i Göteborgsområdet (+1%). Allt enligt Svensk Mäklarstatistiks junisiffror.

– Stabiliseringen fortsätter i juni med små prisuppgångar på marknader som i lägre grad träffas av det skärpta amorteringskravet. Samtidigt kommer siffror från SCB som visar att skuldsättningen under månaderna efter att det extra amorteringskravet infördes faktiskt ökar, och inte minskar vilket var syftet. Det är svårt att dra andra slutsatser än att det har varit en dyrköpt åtgärd med små effekter på skuldsättningen, men tydligt negativa biverkningar i form av minskad rörlighet, säger Björn Wellhagen VD Mäklarsamfundet.

Spannet mellan utgångspris och slutpris är fortsatt lågt, vilket indikerar att intensiva budgivningar blir allt mindre vanligt. I juni låg spannet i riket på 5 procent för bostadsrätter och 6 procent för villor.

För komplett information om statistiken se www.maklarstatistik.se.