Sökformulär

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: "Året präglades av stabilisering, trots kreditrestriktioner och tuffare banker"

Pressmeddelande den 14 januari 2019

Under året sista månad backade priserna på både bostadsrätter och villor med -1 procent, delvis drivet av sjunkande priser på de två marknader där över hälften av alla bostadsrätter säljs, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg. På årsbasis ligger nu prisutvecklingen runt noll. Det visar Svensk Mäklarstatistiks sammanställning för december 2018.

Läs mer