Sökformulär

fredag, december 1, 2017

sön mån tis ons tors fre lör
26
27
28
29
30
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
12/05/2017 - 09:30 till 16:30
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
12/13/2017 - 08:30 till 16:45
 
12/14/2017 - 09:30 till 11:00
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
12/18/2017 - 09:00 till 15:30
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
31
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
torsdag, december 14, 2017 - 09:30
Webinariehållare: Monica Rönnberg och Susanne Bronegård, informatörer Skatteverket

Skatteverket informerar bl.a. om avdragsgilla förbättringsutgifter vid försäljning av privatbostad, bevisprövning för avdrag och uppskov vid byte av bostad. Under seminariet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.

Tid: 14 december 09.30 - ca 11.00

Webinariet är kostnadsfritt.

Så funkar det
Du deltar i utbildningen via dator eller mobil. Alla som anmäler sig kommer att få ett mejl med en länk till webbsändningen ett par dagar före webinariet samt information om nedladdning av applikationen och hur webinariet går till. Webinariet sänds live men kommer också att spelas in och finnas tillgängligt för kursdeltagarna i efterhand på Mäklarakademins webbplats.

För anmälan, klicka här.

tisdag, december 5, 2017 - 09:30
5 december i Mäklarsamfundets lokaler Solna. 

Kursledare: Mats Sjöquist, förbundsjurist på Mäklarsamfundet

Förmiddagen kommer att ägnas åt bostadsrätter och eftermiddagen åt småhus. Kursen riktar sig till fastighetsmäklare som förmedlar nyproduktion och kommer att behandla de särskilda frågeställningar som kommer upp vid sådan förmedling.

Kursen startar 09.30 och avslutas ca 16.30.
Kaffe serveras från 09.00
Pris medlemmar: 3 500 kr + moms
Pris övriga: 4 200 kr + moms
I kurspriset ingår förtäring och kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är den 14 november 2017.

För anmälan och detaljerad kursbeskrivning, klicka här.

onsdag, december 13, 2017 - 08:30
Kursen är i samarbete med VJS den 13 december.

Föreläsare: Ulf Skorup och Tomas Underskog

Hyreslagstiftningen är speciell och skiljer sig på många sätt från annan civilrättslig lagstiftning. Vid hyra av lokal blandas frågorna om tvingande regler till förmån för hyresgästen med rent kommersiella frågeställningar, för såväl uthyrare som hyresgäst. Många frågor är specifika för det kommersiella lokalhyresavtalet och hanteringsfelen är vanliga och ofta dyrköpta.

Kursen behandlar det kommersiella lokalhyresavtalets viktigaste moment i ett praktiskt riskperspektiv. Två av tyngdpunkterna rör att skriva och tolka hyreskontrakt, med utgångspunkt i det på marknaden vanliga formuläret från Fastighetsägarna Sverige (12B.2) samt uppsägning av lokalhyresavtal. Innehållet inkluderar utvecklingen inom praxis under de senaste åren samt konsekvenserna av nyligen genomförda ändringar i lagstiftningen.

Målgrupp:
Kursen riktar sig främst till advokater, biträdande jurister, bankjurister, jurister anställda inom stat och kommun samt också till jurister vid företag och organisationer som kommer i kontakt med hyresrättsliga frågeställningar. Kursen förutsätter viss kunskap inom ämnesområdet.

För detaljerad kursbeskrivning och anmälan, klicka här.

måndag, december 4, 2017 - 08:30
Stockholm den 4 december i samarbete med VJS.

Föreläsare: Tomas Vesterlin

Flertalet anläggningsåtgärder sker med stöd av överenskommelser, även om anläggningslagen ger relativt långt gående möjligheter att inrätta och ändra gemensamhetsanläggningar även mot en fastighetsägares vilja. Under kursen går vi igenom hur anläggningslagen kan användas; vad som kan ske tvångsvis och vad som kan genomföras med stöd av överenskommelser.

Särskild uppmärksamt ägnas åt de villkor som ska vara uppfyllda för att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas eller ändras. Relativt stor del av kursen behandlar därför de så kallade båtnads- och väsentlighetsvillkoren liksom valet av läge och utförande. Kursen bygger huvudsakligen på rättsfall och diskussioner utifrån olika typfall.
  • Att inrätta eller ändra en gemensamhetsanläggning, prövningarna i anläggningslagen i besvärliga lägen.
  • Val av åtgärder, att uppnå önskade mål.
  • Anläggningsåtgärder inom planlagt område, särskilda utmaningar.
  • Att kombinera anläggningsförrättning med olika avtal.
Vanliga risker och fallgropar.

Kursen är i VJS regi och erbjuds till Mäklarsamfundets medlemmar till ett rabatterat pris.

Pris medlemmar: 4 900 kr + moms
Pris övriga: 8 900 kr + moms

För detaljerad kursinformation och anmälan, klicka här.

måndag, december 18, 2017 - 09:00