Sökformulär

Jord- och skogsmäklare NATURligtvis!

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


14 december 2017

För 5 år sedan sadlade Thomas Persson om från snickare till jord- och skogsmäklare. I en intervju berättar han om varför han valde att bli fastighetsmäklare inom jord och skog, vad som är det bästa med jobbet och hur en vanlig arbetsdag ser ut. 

Hur kommer det sig att du blev jord- och skogsmäklare?
– Jag är uppväxt med skog och skogsbruk då vi äger skog inom familjen. Djur, natur och jakt är ett stort intresse. Jag tycker även om att göra affärer och jobba med människor, så det kändes naturligt för mig att bli fastighetsmäklare.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Bästa med jobbet är att det är fritt. Det är helt enkelt vad jag gör det till. Ju mer jag jobbar desto bättre går det. Jag tycker det är bra att kunna påverka och bestämma själv.

Jag gillar även att det är stor variation, ingen dag är den andra lik och det är nya utmaningar varje dag. Jag tycker det är intressant med sälj-  och köppsykologin, hur folk tänker, vem blir den slutlige köparen och varför, säljarens förväntningar. Det gäller att hitta en bra balans och få alla nöjda, både köparen och säljaren men även att jag som mäklare känner att det blir bra, en win-win-situation.

Beskriv en vanlig arbetsdag för dig!
– Jag är på kontoret vid kl 08.00 på morgonen och börjar med att kolla igenom mejlen, mäklarsystemet och ringa upp missade samtal. Sen börjar jag arbeta med de aktuella objekten, just nu har jag åtta objekt som marknadsförs. I januari-februari brukar det minska men sen till våren har jag många som ska ut. Under dagen försöker jag även hitta en bra balans mellan att jobba med de befintliga uppdragen och få in nya objekt, det går om vartannat. Givetvis även inslag av kundbesök och visningar av byggnader. Ibland åker jag ut till kunden och ibland kommer de till kontoret. I vissa fall är det flera delägare som ska sälja, upp till 10 stycken är inte helt ovanligt, och då brukar mötet ske på kontoret för de som har möjlighet att komma. Det brukar vara svårt att få till fysiska möten när kunderna ofta är bosatta på annan ort.

En stor del av mitt jobb sker via telefon, mejl och brev för att säljarna eller köparna ofta bor i en annan del av landet. Jag kanske träffar en kund en gång under hela processen till skillnad från exempelvis småhusmäklare som har lättare att träffa kunderna.

Vilka egenskaper tycker du kännetecknar en bra jord- och skogsmäklare?
– Potentiella köpare har olika mål och intressen med det tilltänkta förvärvet. Det är många som värdesätter rekreation, jakt eller bara känslan av att äga som minst lika viktig som lönsamheten i jord-och skogsbruket. Då gäller det för mäklaren att se dessa möjligheter och lyfta fram jord- och skogsfastighetens värde från olika perspektiv för att kunna matcha med rätt köpare.

En bra mäklare lyssnar vad spekulanterna värdesätter och lyfter fram det i samtalet.

För en jord- och skogsmäklare är kunskap om ekonomi, skatter och fastighetsbildning viktigt. Jord- och skog klassas som näringsverksamhet, vilket gör att köparen automatiskt blir egenföretagare. Där ska en bra mäklare kunna ge rådgivning om vad det innebär att äga och förvalta en lantbruksfastighet. De flesta jord- och skogsmäklare har en högskoleutbildning inom jord och skog.

Hur är marknaden för skogsmark just nu? Märker ni av det osäkra marknadsläget som framförallt påverkar bostadsrättsmarknaden just nu?
– Den ser god ut, främst för att det går bra för skogsindustrin. Skogsägarna upplever en svagt ökad lönsamhet och många ser skog som en trygg investering, samt att skogen är en hållbar och förnyelsebar råvara.

Nej, vi märker inte av så mycket utan vi påverkas mer av konjunkturen i allmänhet. En del säger att marknadsläget för skog följer bostadspriserna till viss del, men jag skulle säga att det sambandet inte är så starkt. Virkespriser påverkar desto mer. De flesta som köper tittar vad fastigheten genererar för intäkter och kostnader för att komma fram till vad de är beredda att betala.

Caroline Berg
Redaktör
Puff profilintervju Thomas Persson