Sökformulär

Ingrid Eiken invald i SNS Förtroenderåd

2015-05-27

Mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken. Foto: Caroline Berg

Mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken har valts in i SNS högst beslutande organ, SNS Förtroenderåd.

SNS, som står för ”Studieförbundet Näringsliv och Samhälle”, är Sveriges viktigaste mötesplats för samhällsdebatt med aktuell forskning som utgångspunkt. SNS är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och utbildning tar fram underlag till ledande beslutsfattare. I uppdraget ingår även att bygga broar mellan forskare och beslutsfattare i olika delar i samhället.

SNS Förtroenderåd består av 189 forskare och ledande beslutsfattare i näringsliv och offentlig förvaltning.

– Det är ett viktigt och roligt uppdrag att få ingå i SNS Förtroenderåd. SNS bidrar med beslutsunderlag i viktiga samhällsfrågor. Min uppfattning är att bostadsfrågan är en sådan viktig samhällsfråga där vi har mycket att vinna på mer forskning och där vi från fastighetsmäklarbranschen har unika erfarenheter att bidra med, det är ett sätt att ta ansvar, säger Ingrid Eiken.

Nedan en lista på samtliga nya ledamöter som har valts in i Förtroenderådet våren 2015:
Karin Apelman, generaldirektör, Exportkreditnämnden

Thomas Berglund, vd, Capio

Clas Bergström, professor, Handelshögskolan i Stockholm
Magnus Billing, vd, Nasdaq Stockholm
Johan Bygge, chief operating officer, EQT Partners

Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket
Ingrid Eiken, vd, Mäklarsamfundet

Charlotte Erkhammar, vd, Kreab

Harry Flam, professor emeritus, Stockholms universitet
Catrin Fransson, vd, Svensk Exportkredit

Tomas Franzén, vd, Bonnier

Johan Fredriksson, vd, Praktikertjänst

Lovisa Hamrin, vd, Herenco

Maria-Pia Hope, vd, Advokatfirman Vinge

Arne Karlsson, styrelseordförande, Ratos
Ann-Sofie Kolm, professor, Stockholms universitet
Ann Krumlinde, vd, Danske Bank Sverige

Sussi Kvart, Sussi Kvart AB

Per Langer, vd, Fortum Sverige
Filippa Lindström, vice vd, Upplands Motor

Annika Lundius, ledamot, Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Eva-Maj Mühlenbock, vd, Advokatfirman Lindahl

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida

Annika Rembe, generaldirektör, Svenska institutet

Irma Rosenberg, vice ordförande, Finanspolitiska rådet

Anna Ryott, vd, Swedfund International

Sylvia Schwaag Serger, adjungerad professor, Lunds universitet
Anna Stellinger, generaldirektör, Kommerskollegium

Ulrik Svensson, vd, Melker Schörling

Katrin Westling Palm, generaldirektör, Pensionsmyndigheten
Sten Westerberg, nuvarande ordförande i SNS Förtroenderåd, föreslås bli hedersledamot i SNS Förtroenderåd.

Läs pressmeddelandet från SNS här.