Sökformulär

Hushållens köpkraft ökar

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


28 september 2017

För första gången på sju kvartal ökade köpkraften hos svenska hushåll vid köp av bostad. Ökningen beror på sjunkande priser för bostadsrätter, högre disponibel inkomst och viss räntenedgång, visar Swedbanks Boindex.

Boindex steg till 117,8 under det andra kvartalet, från 115,9 kvartalet innan. Det betyder att hushållens inkomstmarginaler vid bostadsköp, sett till hela landet, i genomsnitt var 18 procent. Indexet når 100 då 30 procent av disponibelinkomsten används till boendeutgifter – ju högre siffra desto bättre marginal har hushållet när en bostad ska köpas. Ett Boindex över 100 betyder därmed att hushållen kan anses ha råd med sitt bostadsköp. I delmarknaderna med lägst Boindex, bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad, steg indexet från 83 till 84.

– Prisutvecklingen på bostäder har totalt sett bromsat in, i Stockholms- och Göteborgsområdet står nu bostadsrättspriserna stilla. Inbromsningen har lett till en större harmoni mellan prisökningstakt och köpkraftsutveckling, där första kvartalet var ett undantag. Tittar vi på Malmö går dock utvecklingen åt andra hållet, något som är värt att hålla ögonen på lite extra, säger Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux.

I Malmö steg småhuspriserna med 10 procent och bostadsrättspriserna med 5 procent jämfört med första kvartalet i år.

Swedbank skriver att det historiskt finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling och Swedbank Boindex. Under de senaste två åren med kraftigt stigande bostadspriser har dock kopplingen mellan köpkraft och prisutveckling på många ställen gått isär, men trenderna börjar nu hitta tillbaka till varandra, vilket visas under det andra kvartalet.

"Fortfarande är det en bit kvar innan det råder full harmoni", skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

Läs Swedbanks pressmeddelande här.