Sökformulär

Hushållen tror på stigande bopriser

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-03-10

Tre av fyra hushåll tror på stigande bostadspriser under det kommande året, enligt SEB:s Boprisindikator. Det är en ökning med 6 procentenheter sedan februari. Undersökningen visar även att hushållen tror på högre reporänta om ett år.

SEB:s Boprisindikator fortsätter uppåt för andra månaden i rad, skriver SEB i ett pressmeddelande som publicerades den 7 mars 2016. 71 procent av de tillfrågade hushållen bedömer att bostadspriserna kommer stiga under det kommande året. Det är en ökning med 6 procentenheter. 11 procent av hushållen tror på fallande priser och 12 procent tror på stillastående priser.

När andelen som tror på fallande priser dras bort från andelen som tror på stigande hamnar Boprisindikatorn på 60, vilket är 10 enheter högre än förra mätningen som genomfördes i februari.

– Det är en ovanligt stor uppgång. En viktig förklaring är den räntesänkning som Riksbanken genomförde i februari. Utsikterna om fortsatt extremt låga räntor verkar just nu väga tyngre än de politiska diskussionerna om t.ex. slopade ränteavdrag och hårdare amorteringskrav, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Högre reporänta om ett år
SEB:s mätning visar även att hushållen bedömer att reporäntan kommer ligga på 0,03 procent om ett år. Det är en minskning jämfört med förra månaden då förväntningarna låg på 0,15 procent. Nuvarande reporänta ligger på -0,50 procent.

– Ränteförväntningarna sjunker rejält. Hushållen ligger visserligen fortfarande högre än både Riksbankens och marknadens prognoser men det är tydligt att Riksbankens senaste räntesänkning har gjort intryck. Att hushållens förväntningar på reporäntan nu är rekordlåga är sannolikt en viktig förklaring till den stora uppgången i boprisförväntningarna, säger Jens Magnusson.

Undersökningen Boprisindikatorn bygger på 1 000 intervjuer och genomfördes under perioden 23 februari till 2 mars 2016.

Läs SEB:s pressmeddelande här:
http://sebgroup.com/sv/press/pressmeddelanden/2016/seb-hushallens-bopris...

Caroline Berg
Redaktör