Sökformulär

Höstbudget coming up och reformförslag för bomarknaden

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-09-03

Inför den kommande höstbudgeten har del förändringar redan annonserats. Eftersom många sakpolitiska områden skär igenom bostadsmarknaden och påverkar dess förutsättningar är det intressant att titta på vilka dessa förändringar är. De reformförslag Folkpartiet lanserade i Almedalen rörande flyttskatten, och de förslag Centerpartiet nyligen föreslog avseende ränteavdragets utfasning skulle också påverka förutsättningarna avsevärt.

Det drar ihop sig för den sittande regeringens och Vänsterpartiets första ”riktiga” budget, som ni säkert känner till har de fram till nu regerat på den tidigare Alliansregeringens vårbudget. Om Decemberöverenskommelsen håller i sig (en överenskommelse som i korthet innebär att den sittande regeringen får igenom sin budget utan att oppositionen röstar emot) kommer budgeten dessutom att passera riksdagen utan några större mankemang.

Vad kan vi då förvänta oss i budgeten som berör bostadsmarknaden? Ett "paket för jobben och byggandet" presenterades i augusti, se all information samt intervjuer med berörda ministrar här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/08/ur-budgetproposition-f...

De skattemässiga förändringarna som kommer att påverka bostadskonsumenternas plånböcker är framförallt:

Sänkt subventionsgrad i ROT-avdraget
Subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster från ett företag och när en anställd får ROT-tjänster som förmån sänks från 50 procent till 30 procent. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 5,57 miljarder kronor 2016.

Sänkt skatt för pensionärer
Det förhöjda grundavdraget för äldre justeras så att personer över 65 år inte beskattas högre än löntagare yngre än 65 år för inkomster upp till 10 000 kronor i månaden. Skatten sänks även för äldre med inkomster upp till 20 000 kronor i månaden. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med 1,87 miljarder kronor 2016.

Avtrappning av jobbskatteavdraget
Jobbskatteavdraget trappas av för arbetsinkomster över ca 50 000 kronor/månad. Jobbskatteavdraget är därmed helt avtrappat för arbetsinkomster över ca 123 300 kronor/månad (vid genomsnittlig kommunalskattesats). Skatteintäkterna beräknas öka med 2,71 miljarder kronor 2016.

Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt
Den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2016 räknas inte upp. Skatteintäkterna beräknas öka med 1,67 miljarder kronor. Jämfört med förslaget inför budgetpropositionen för 2015 innebär nuvarande förslag att den nedre skiktgränsen inte sänks.[1] Uppräkningen av den nedre skiktgränsen för 2017 bör begränsas till konsumentprisindex plus en procentenhet. Skatteintäkterna beräknas öka med 1,13 miljarder kronor.

Sedan tidigare har Riksdagen beslutat att slopa avdragsrätten för privat pensionssparande.
Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 1,36 miljarder kronor 2016.

Reformförslag från oppositionen
Både Folkpartiledaren Jan Björklund och Centerledaren Annie Lööf har kommit med reformförslag kopplade till bostadsmarknaden. Björklund öppnar för slopad flyttskatt (glädjande nog, det är en fråga Mäklarsamfundet har drivit i många år, så även i Almedalen i år med en rapport om äldres valmöjligheter på bostadsmarknaden) och Lööf menar att det är hög tid att se över en utfasning av ränteavdraget.

Båda förslagen är bra ur Mäklarsamfundets perspektiv. Flyttskatten är en riktig flaskhals, det vet vi sedan tidigare, och oavsett vad man tycker om ränteavdragets varande eller icke varande – ska det fasas ut kommer vi aldrig ha ett bättre tillfälle än nu med det rekordlåga ränteläget. Annie Lööf har dessutom helt rätt i att det krävs en bred överenskommelse för att lyckas.

Faktum kvarstår dock att inget av förslagen löser det grundläggande problemet: Det finns för få bostäder där folk vill bo.

Har du frågor eller synpunkter? Varmt välkommen att höra av dig!

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef

_____________________________________________

Läs om samtliga förändringar på skatteområdet i höstbudgeten här:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/09/forandringar-pa-skatte...

Läs Jan Björklund, partiledare för Folkpartiet, i Aftonbladet under Almedalsveckan, här:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21075871.ab

Läs Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, i Di, här:
http://www.di.se/artiklar/2015/9/1/debatt-vi-vill-se-over-ranteavdraget/

Läs Mäklarsamfundets rapport om äldres valmöjligheter på bostadsmarknaden här.