Sökformulär

Hemnet fortsätter att utvecklas

<<Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-09-03

Justerad prismodell från och med 1 december 2015 och delägarskap i andrahandsuthyrningssajten Qasa.se. Utvecklingen i Hemnet fortsätter.

Delägarskap i Qasa.se

Den 27 augusti meddelade Hemnet att de går in i andrahandsuthyrningssajten Qasa.se. Ett par befogade frågor är så klart varför Hemnet ska in på hyresmarknaden och hur det påverkar fastighetsmäklarnas affärer?

Bakgrunden är att fortsätta stärka Hemnets position som Sveriges populäraste bostadssajt. Andrahand blir mer och mer relevant i och med att många unga börjar sin bostadskarriär med att hyra en bostad. Hemnets storlek och trovärdighet kan göra uthyrning på andrahandsmarknaden mer säkert och accepterat vilket på sikt minskar bostadsbristen i Sverige. Tiden är därför rätt och marknaden mogen för en sådan här typ av tjänst, och vi tror att det gynnar alla parter på bostadsmarknaden, inklusive fastighetsmäklare, att det skapas en enklare och tryggare plattform för samtliga bostadsformer.

Hur kan jag som fastighetsmäklare dra nytta av att Hemnet nu är delägare i Qasa?
Att rekommendera Qasa när någon exempelvis behöver hjälp med övergångsboende på grund av glapp mellan försäljning och tillträde hjälper dig att fördjupa kundrelationen. Du blir en självklar samtalspart som kan och förstår hela bostadsmarknaden, du löser problem och förstår alla typer av behov kopplande till att byta bostad. Som fastighetsmäklare har du unik insikt i hur bostadsmarknaden fungerar - och inte fungerar för den delen – med Qasa i ryggen kan du omsätta den kunskapen i faktiska råd och tips till konsument, som på längre sikt gynnar din affär. 

Vad är det Qasa gör?
Syftet med Qasa är att skapa förtroende mellan uthyrare och hyresgäster så att rum och lägenheter slipper stå tomma. Genom Qasa.se blir det enklare för människor som är intresserade av att hyra eller hyra ut bostäder att hitta och lära känna varandra, komma överens och känna sig trygga under hela uthyrningen. Detta genom att hjälpa till med alltifrån kreditupplysningar, digitala hyreskontrakt och hyresgarantier.

Hur påverkar det Hemnet i övrigt?
Det innebär inte några stora ändringar till hur Hemnet drivs eller ska utvecklas. Hemnet kommer att fortsätta utvecklas och förbättras. Det kommer fortsatt inte vara tillåtet för privatsäljare att synas på Hemnet. Qasa är alltså en helt egen sajt.

Justerad prismodell

När det kommer till justering av prismodellen, som träder i kraft den 1 december men meddelades den 1 september, handlar det om att byta ut den idag fasta annonskostnaden på 600 kronor per annons till sex stycken nivåer där annonskostnaden hänger ihop med utgångspriset på bostaden.

”Vi gör detta för att skapa förutsättningar för att ytterliga stärka Hemnets position som Sveriges mest populära bostadssajt och, tillsammans med er, arbeta för att mäklarbranschen ska bli mer lönsam. Eftersom hälften av Hemnets annonsavgift går tillbaka till mäklarbranschen medför detta en väsentligt förbättrad intäkt för mäklarföretagen. Det ger oss också möjligheter till snabbare produktutveckling och ännu bättre kundupplevelse framöver i Hemnets kanaler” skrev Hemnet i en förhandsinformation som gick ut till fastighetsmäklare.

I en DN-artikel publicerad den 3 september reagerar Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom på prisökningen:

– Hemnet har en dominerande ställning på marknaden och det är en ganska stor höjning, säger Dah Sjöholm i DN.

På frågan om Konkurrensverket kommer att agera svarar han dock att inget är bestämt ännu eftesom informationen är så pass ny.

– Men jag utgår från att om höjningen genomförs så kommer vi att få påstötningar från kunderna och då får vi ta ställning till det, tillägger han.

Vidare skriver DN:
”Det finns två anledningar till att Konkurrensverket skulle kunna verka för ett stopp på de kraftiga höjningarna. Det ena är att Konkurrensverket finner att Hemnet missbrukar sin dominerande ställning, vilket är förbjudet. Det andra är en samverkan mellan Hemnets ägare. Hemnet ägs av Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet. Eftersom en del av Hemnets annonspris går tillbaka till mäklarna, finns ett ekonomiskt intresse av höjda annonspriser. Konkurrensverket har tidigare behandlat klagomål när Hemnet började ta betalt av privatpersoner för annonserna. Då lade verket ner granskningen med motiveringen att Hemnet ”inte tillämpar någon bestämmelse som begränsar mäklarfirmors möjligheter att använda andra annonsplatser än Hemnet”.

Har du frågor om utvecklingen i Hemnet? Hör av dig till Staffan Tell, Pressansvarig och talesperson Hemnet, Tel: 073-367 66 85, E-post: staffan@hemnet.se

Pressmeddelanden från Hemnet
Om Qasa:
http://www.hemnet.se/om/press#/pressreleases/hemnet-tar-steget-in-paa-hy...

Om justering av prismodellen:
http://www.hemnet.se/om/press#/pressreleases/hemnet-infoer-ny-prismodell...

Läs artikel i Dagens Nyheter om Konkurrensverkets syn på Hemnets justerade prismodell här.