Sökformulär

Full fart i nya FRN

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


6 september 2017

Nu är fastighetsmäklarbranschens gemensamma tvistlösningsnämnd, FRN, igång. Nämnden prövar främst tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Imorgon, den 7 september, har nämnden sitt första sammanträde där de ska fatta beslut i några av de ärenden som kommit in.

FRN prövar i första hand tvister mellan konsumenter och mäklare, där konsumenten har begärt skadestånd eller nedsättning av provisionen. För att få sitt ärende prövat i FRN måste konsumenten först ha framställt kravet till fastighetsmäklaren. Det är alltså hit du som fastighetsmäklare ska hänvisa en kund med skadeståndsanspråk, men först efter att du eller ditt ansvarsförsäkringsbolag helt eller delvis avvisat kravet.

Nämnden kommer även att kunna pröva kommersiella mäklartvister och tvister där mäklaren har ett provisionskrav mot en konsument. Dessutom kommer nämnden att pröva tvister om så kallade konkurrerande provisionsanspråk, alltså tvister mellan två fastighetsmäklare om vem som har rätt till provision för en viss affär.

Den 7 september har nämnden sitt första sammanträde där de ska fatta beslut i ett antal ärenden. FRN:s beslut är en rekommendation. Om konsumenten inte är nöjd med beslutet kan personen väcka talan i allmän domstol. Även för fastighetsmäklaren utgör beslutet en rekommendation, men fastighetsmäklarna och deras ansvarsförsäkringsbolag följer normalt FRN:s beslut.

Avgöranden av principiellt intresse kommer publiceras på FRN:s hemsida.