Sökformulär

Olika prisbegrepp - lockpris, accepterat pris

När man pratar och läser om bostadsmarknaden och prisutveckling på bostäder förekommer flera olika prisbegrepp. Vad menas egentligen med lockpris, och av säljaren accepterat pris?


Lockpris är ett begrepp som man framförallt hör talas om i våra storstadsregioner och avser då fall när det slutliga priset för en bostad vida överstiger det pris fastighetsmäklaren och/eller säljaren först bjöd ut bostaden för och det får anses att säljaren sannolikt inte är villig att sälja till utropspriset. Mäklarsamfundet tar bestämt avstånd från den här typen av försäljningsmetoder.

Den statliga tillsynsmyndigheten Fastighetsmäklarinspektionen har granskat detta fenomen med extra noggrannhet. Nämnden varnar alla fastighetsmäklare som de anser har använt sig av lockpris i sin marknadsföring. Det dock viktigt att påpeka att priset på en bostad kan rusa i höjden i enskilda fall utan att det därför är frågan om lockpris. Bostaden kan t ex vara unik i sitt slag eller föremål för två eller flera spekulanters heta önskan om köp vilket då driver upp slutpriset vida över det pris som ansågs sannolikt och det pris som faktiskt var ett försäljningspris som säljaren hade accepterat om ingen var villig att betala mera.

Om försäljningspriset blir högre eller betydligt högre än utgångspriset– utan någon rimlig förklaring – kan det betyda att mäklaren systematiskt använder felaktig prissättning, alltså lockpriser, vilket strider mot god fastighetsmäklarsed. I de fall när fastighetsmäklaren sätter ett utgångpris som är mycket lägre än ett tidigare försäljningspris (t.ex. från en försäljning av en liknande bostadsrätt i samma bostadsrättsförening) kan det också vara ett lockpris.

Av säljaren accepterat pris, torde vara ett pris som säljaren idag kan tänka sig att skriva avtal på under förutsättning att han i övrigt kan godta köparen och dennes eventuella villkor. Sannolikt ligger detta pris också inom ramen för fastighetsmäklarens marknadsbedömda värde.

Från och med 1 januari 2012 använder flertalet av mäklarna i Stockholms län och innerstad sig av begreppet - av säljaren accepterat pris, i strävan om att lockpriser och diskussion om lockpriser ska leva en tynande tillvaro och slutligen dö en berättigad död. Accepterat pris infördes även i Göteborg med omnejd i december 2012.