Sökformulär

Följ Mäklarsamfundets strategiarbete!

<< Tillbaka till Medlem


2015-01-22

Under förra året startades ett omfattande strategiarbete på Mäklarsamfundet. Syftet är i korthet att genomlysa hela verksamheten och landa i vilka prioriteringar vi ska göra framgent för att säkerställa medlemsnytta och relevans, såväl idag som i framtiden. Det innebär att vi i strategiarbetet utgår ifrån frågan ”För vem finns Mäklarsamfundet?” och utifrån den benar i möjliga vägar framåt.

Mäklarsamfundet har funnits i 95 år. Vi har ett gediget arv att förvalta samtidigt som vi måste ligga i framkant för att fortsätta vara relevanta för våra medlemmar som är verksamma i en bransch där konkurrensen är knivskarp och utvecklingen snabb. Vi företräder såväl enskilda aktörer som franchisetagare och kedjeanslutna mäklare. Vardagen kan skilja sig åt betydligt beroende på var i landet man är verksam, och på vilket sätt eller inom vilken ram. Vi arbetar nu hårt för att identifiera en gemensam kärna vi alla kan enas kring.

Vi avser genomlysa vårt medlemserbjudande i sin helhet och hur det kan utvecklas för att passa alla våra medlemmar givet ovannämnda förutsättningar. Målet är att ha hela arbetet klart till årsmötet i november, det innebär en hög växel under årets första månader.

Vilka menar jag då när jag skriver ”vi”? Strategiarbetet utförs i samarbete med konsultföretaget EY (som har lång och bred erfarenhet på området) på uppdrag av Mäklarsamfundets styrelse med ledningsgruppens hjälp. Projektledare från Mäklarsamfundet är förbundsjurist Elina Schönnings. Utöver detta har två referensgrupper tagits fram, en med fokus på företagens situation, och en som utgår från de enskilda medlemmarna. I referensgrupperna har vi plockat in medlemmar med olika bakgrund, geografisk hemvist, kön och ålder. Vi är nöjda med urvalet och förvissade om att de medlemmar som ingår i referensgrupperna speglar såväl den bredd som den unika specialistkompetens vi har i vår medlemskår.

Den 12 januari hade vi vår första strategidag för året, då vi tog avstamp i vad som hittills gjorts (ett antal djupintervjuer bland medlemmarna exempelvis) och konstaterade att det skett en hel del både i Mäklarsamfundet och i vår omvärld sedan förra våren då arbetet drogs igång. Dessa förändringar måste tas i beaktande när vi nu varvar upp arbetet med vår framtida strategi. Nästa träff blir i början av februari, då medlemmarna i referensgrupperna möts för första gången.

Jag upplever att det finns ett väldigt starkt engagemang i det här arbetet, och jag ser med tillförsikt fram emot resultatet. Som medlem kan du följa strategiarbetet löpande här i Nyhetsbrevet Fastighetsmäklaren, och du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta mig med inspel, synpunkter eller idéer. Tillsammans bygger vi nu vårt framtida förtroende och anseende!

Anders Edmark
Ordförande, Mäklarsamfundet
anders.edmark@maklarhuset-ornskoldsvik.se