Sökformulär

FMI JO-anmäls

2015-03-16

Per Hellsvik, tidigare ordförande i FMF, har JO-anmält Fastighetsmäklarinspektionen för felaktig myndighetsutövning. JO bekräftar att de tog emot anmälan, som har diarienummer 1446:2015, den 12 mars.

Hellsvik skriver i sin anmälan följande: ”Fastighetsmäklarinspektionen varnar idag den mäklare som förmedlar lägenhet i den bostadsrättsförening där han är medlem pga att han anses ha ett ekonomiskt intresse i föreningen men tillåter mäklarverksamhet av bankansluten mäklare trots den ekonomiska bindningen och intressegemenskapen mellan honom och arbetsgivaren (…) Ca 55 procent av landets förmedlingsverksamhet (har) koppling till kreditinstitut, varför frågan är av stor principiell och praktisk betydelse.”