Sökformulär

Fler tror på fallande bostadspriser


16 november 2017

Var tredje hushåll tror på fallande priser på bostadsmarknaden under det kommande året, visar SEB:s Boprisindikator. På en månad föll indikatorn hela 39 enheter och ligger nu på 11.
– Det har skett en inbromsning på bostadsmarknaden och nu sjunker förväntningarna på den framtida prisutvecklingen rejält, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.


SEB:s Boprisindikator visar skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 11 vilket är 39 enheter lägre än förra månaden, skriver SEB i ett pressmeddelande.

43 procent av hushållen tror på stigande priser det kommande året, vilket är en minskning med 23 enheter sedan förra mätningen. Andelen som tror på oförändrade priser har ökat med 5 enheter och ligger nu på 18 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser har fördubblats, från 16 procent till 32 procent.

– Nedgången från 50 i oktober till 11 i november är den största vi sett sedan november 2007. Det har skett en inbromsning på bostadsmarknaden och nu sjunker förväntningarna på den framtida prisutvecklingen rejält. De sjunkande förväntningarna späs på av osäkerheten kring räntan, ränteavdragen, det skärpta amorteringskravet och ett stort mediafokus på frågan, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.

Boprisindikatorn har backat i hela Sverige, men mest i Stockholms län där indikatorn gått från 47 till 18, mätt som två månaders medelvärde. I Norrland minskar indikatorn med 12 enheter till 37, i Svealand utom Stockholm sjönk indikatorn med 17 enheter till 38, i Västra Götaland med 23 enheter till 28, i Östra Götaland med 24 enheter till 30 och i Skåne sjunker indikatorn med nio enheter till 41.

Läs mer om SEB:s Boprisindikator här.

Caroline Berg
Redaktör