Sökformulär

Fler flyttar till förorterna

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-10-13

Trenden att allt fler flyttar till in till storstäderna har vänt. Numera flyttar fler ut än in till de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, visar statistik som DN har analyserat.

Förklaringen till minskningen av inflyttningen till storstadskommunerna är att fler väljer att flytta ut till storstädernas grannkommuner, skriver DN. När utflyttningen till andra kommuner är högre än inflyttningen, kallar statistiker detta för ett ”inrikes flyttningsunderskott”. Förra året hade 130 kommuner i Sverige ett inrikes flyttningsöverskott. Högst var det i Sundbyberg (+1 053), Helsingborg (+864) och Solna (+833).

Flyttmönster följer oftast vår livscykel. Exempelvis kan det se ut så här: När man är ung, i 20-årsåldern, så flyttar man till storstaden – till exempel för att plugga. När man sedan blir äldre och bildar familj bosätter man sig i en förortskommun för att sedan flytta tillbaka till storstaden när man blir äldre.

Sweco, som arbetar med statistikfrågor åt Stockholms stad, har tagit fram statistik om hur stor andel av invånarna – ålder för ålder – som flyttat in eller ut.

– Vi ser att inflyttningsbenägenheten har förändrats. En trend de senaste åren är att fler personer i 30-årsåldern flyttar ut från Stockholm och att fler äldre flyttar in. En trolig förklaring skulle kunna vara att de yngre har svårare på bostadsmarknaden. Inflyttarnas inkomstnivå och åldersstruktur hänger i stor utsträckning ihop med bostadspriser och bostadstillgång, säger Christian Skarman, demograf på Sweco till Dagens Nyheter.

DN:s analys visar även att bostadsbyggandet per capita har de senaste åren varit högre i grannkommunerna till storstäderna än i storstäderna. Nybyggnationen i Sundbyberg har de tre senaste åren varit 288 procent högre än i Stockholm. I Härryda, öster om Göteborg, har den varit 65 procent högre än i Göteborg. Antal nybyggda flerbostadshus väntas däremot öka i Stockholm, Göteborg och Malmö i år och de närmaste åren eftersom antalet påbörjade byggprojekt har ökat kraftigt i storstäderna.

Läs hela artikeln från DN här:
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/flyttlassen-gar-nu-till-fororterna/