Sökformulär

FI:s nya förslag om skärpt amorteringskrav

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


8 juni 2017

I förra veckan släppte Finansinspektionen (FI) sin stabilitetsrapport, som bland annat följer hushållens skuldsättning. I samband med det gick myndigheten också ut på DN Debatt och föreslog en skärpning av amorteringskravet, som i praktiken skulle bli en mjukare variant av det skuldkvotstak som tidigare lyfts. Om FI får som de vill blir de som lånar mer än 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst tvungna att amortera minst 3 procent av lånet per år, en skärpning med en procentenhet. 

Mäklarsamfundet kontaktades av media redan innan förslaget hade offentliggjorts för en kommentar. När förslaget väl offentliggjorts hörde också Aftonbladet, Svenska Dagbladet och TV4 av sig för kommentarer. Vår hållning är tydlig. Att göra det svårare för hushållen att finansiera sitt bostadsköp är inte rätt väg att gå när det råder bostadsbrist i över 80 procent av Sveriges kommuner. Det kommer att göra det ännu svårare för dem som redan har det tufft på bostadsmarknaden, till exempel unga och ensamstående föräldrar. Det riskerar också att minska rörligheten när det vi egentligen behöver är att få igång flyttkedjorna så att det befintliga beståndet utnyttjas bättre.

Många bedömare pekar på att det framför allt är de som söker bostad i större städer och tillväxtregioner som kommer att påverkas direkt om förslaget blir verklighet. De lite mer osynliga, indirekta effekterna gäller just rörligheten. Hur prisutvecklingen påverkas återstår att se. Osvuret är så klart bäst när det gäller bostadsmarknaden, men det finns mycket som tyder på att det skulle öka efterfrågan på mindre lägenheter med ytterligare prisökningar på dessa objekt som följd. Det skulle vara själva motsatsen till vad FI försöker uppnå.

Det är bra att FI är tydliga med vad de vill göra. Vi får också utgå från att detta är tänkt att ersätta det renodlade skuldkvotstak som har diskuterats tidigare. Samtidigt vet vi att innan det beslutas om förslaget blir verklighet eller inte återstår en remissrunda med efterföljande stötande och blötande i media och debatt. Risken är stor att bostadskonsumenterna ändå inte får den tydlighet och långsiktighet som de behöver för att kunna planera sin ekonomi och anpassa sig. Detta är dessutom ytterligare ett exempel på en åtgärd som begränsar förhandlingsfriheten mellan bolånetagare och bolånegivare. Svenska bostadskonsumenter är som regel välinformerade och duktiga på att förhandla. Bolånetagarnas förhandlings- och avtalsfrihet är viktiga principer att värna för konsumentskyddet på både kort och lång sikt. Tjänstemän och politiker borde ägna mer tid och energi åt att komma tillrätta med grundproblemet, den stora bostadsbristen, istället för att ständigt söka nya sätt att göra det svårare att finansiera bostadsköp eller kringskära bostadskonsumenternas möjligheter att förhandla och diskutera med bolånegivare.   

Joakim Lusensky
Analys- och kommunikationschef
Mäklarsamfundet

Läs artiklar och se inslag om FI:s förslag här:

"Skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skulder"
DN Debatt, 31 maj 2017

"Finansinspektionen vill skärpa amorteringskravet"
DN Ekonomi, 31 maj 2017

"Tre experter om FI:s amorteringsförslag"
Dagen Nyheter, 31 maj 2017

"Stark kritik mot nya amorteringskravet"
Aftonbladet, 31 maj 2017

”Ett hårt förslag som slår mot svaga grupper”
Omni, 31 maj 2017

”Tuffare amorteringskrav drabbar de mest utsatta”
SvD Näringsliv, 1 juni 2017

Ekonominyheterna, TV4 Nyheterna, 31 maj 2017