Sökformulär

Nämnder

Den disciplinära tillsynen i fastighetsmäklarbranschen hanteras av den statliga myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Myndigheten prövar däremot inte ekonomiska tvister mellan konsument och fastighetsmäklare.

Disciplinnämnd

Mäklarsamfundet ska ha en disciplinnämnd, som har att bedöma om medlem i sin yrkesutövning brutit mot Mäklarsamfundets etiska regler, stadgar eller i övrigt uppträtt illojalt mot Mäklarsamfundet eller medlem.

Den tidigare verksamheten i Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd har upphört och till vissa delar tagits över av Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd, FRN.