Sökformulär

Nämnder

Ansvarsnämnd

Mäklarsamfundet ska ha en ansvarsnämnd, som har att bedöma om medlem förfarit felaktigt i sin yrkesutövning eller på annat sätt brustit i sina förpliktelser samt att uttala sig om god mäklarsed och de krav som mäklarlagen ställer på fastighetsmäklare.

Disciplinnämnd

Mäklarsamfundet ska ha en disciplinnämnd, som har att bedöma om medlem i sin yrkesutövning brutit mot Mäklarsamfundets etiska regler, stadgar eller i övrigt uppträtt illojalt mot Mäklarsamfundet eller medlem.