Sökformulär

Nämnder

Ansvarsnämnd

Mäklarsamfundet ska ha en ansvarsnämnd, som har att bedöma om medlem förfarit felaktigt i sin yrkesutövning eller på annat sätt brustit i sina förpliktelser när detta inte ska prövas av Auktorisationsnämnden samt att uttala sig om god mäklarsed och de krav som mäklarlagen ställer på fastighetsmäklare.

Disciplinnämnd

Mäklarsamfundet ska ha en disciplinnämnd, som har att bedöma om medlem i sin yrkesutövning brutit mot Mäklarsamfundets etiska regler, stadgar eller i övrigt uppträtt illojalt mot Mäklarsamfundet eller medlem.