Sökformulär

Vi står upp för rättvisande värderingar!

”Noggranna och rättvisande värderingar är en del i fastighetsmäklares erbjudande till konsumenterna. Vårt budskap är att det är hjärtefråga för branschen att varje enskild mäklare känner ansvar för detta, eftersom vi alla vinner på att värna expertrollen”

Ingrid Eiken, VD MäklarsamfundetBudskapet i korthet:
  • Prisglappet mellan ut – och slutpris ökar igen, samtidigt som antalet anmälningar till Fastighetsmäklarinspektionen har ökat.
  • Vi vet sedan tidigare att initiativ från branschen, som Accepterat pris i Stockholm och Göteborg, har effekt.
  • Därför står vi upp för rättvisande värderingar. Budskapet gäller såväl de regioner där Accepterat pris används som i övriga landet. Glappet mellan ut – och slutpris ökar även utanför storstadsområdena, residensstäder och universitetsstäder är de mest aktuella exemplen.
Här hittar du mer information och statistik.