Sökformulär

Farlig el i vart femte hem

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-04-21

I vart femte hem finns felaktigt utförda elinstallationer och det är vanligt att privatpersoner fixar elen själva. Det visar Elsäkerhetsbarometern som är en kartläggning av elsäkerheten i Sverige.

Kartläggningen Elsäkerhetsbarometern tas fram av organisationen Installationsföretagen och syftar till att sammanfatta hur elsäkert Sverige är. I årets sammanställning uppger Installatörsföretagens medlemsföretag att det finns felaktiga installationer, så kallad ”fulel”, i drygt en femtedel av alla hem de besökt under året.

– Även om bara en minoritet av dessa felaktiga installationer leder till en olycka så finns alltid risken. Och jag tror ingen vill se sitt hem i lågor eller sitt barn skadas för att man har felaktiga installationer. El är bland det bästa vi har men farligt om det inte behandlas med respekt och kunskap, säger Johan Martinsson, chef för bransch- och affärsjuridik på Installatörsföretagen.

Kartläggningen visar att de elrelaterade bränderna i hus har ökat med 65 procent på tio år och att knappt en femtedel av alla bostadsköpare genomför en elbesiktning.

Kunskapen kring vilka typer av elinstallationer som en privatperson får utföra själv är låg, visar Elsäkerhetsbarometerns allmänhetsundersökning. En stor del av de tillfrågade privatpersonerna uppger att de utfört behörighetskrävande arbete på egen hand, som att installera golvvärme eller utomhusbelysning. Över hälften av de svarande medlemsföretagen bekräftar detta.

I förra årets Elsäkerhetsbarometer fick Sverige 55 av 100 poäng i elsäkerhet. I år har poängen ökat marginellt till 56. I poängräkningen tittar man på tio områden inom elsäkerhet exempelvis personskador, elrelaterade bränder, generell elstandard, slitna och trasiga installationer och felaktiga och farliga installationer.

– Utvecklingen går åt rätt håll, om än långsamt. Elstandarden i svenska hem är relativt god, men trots detta har vi tyvärr en bit kvar innan alla kan känna sig trygga i att elen är rätt installerad så väl hos sig själva som hos grannen, säger Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert Joakim Grafström.

Installatörsföretagen föreslår fyra åtgärder för att öka elsäkerheten i Sverige:
  • Inkludera elinstallationer i undersökningsplikten.
  • Bättre märkning av behörighetskrävande elmateriel.
  • Återställ rot-avdraget till sin tidigare nivå om 50 procents avdrag.
  • Att riksdagen och Elsäkerhetsverket tar i mål förslaget om nytt behörighetssystem.

Läs Installationsföretagens pressmeddelande om Elsäkerhetsbarometern här:
http://installatorsforetagen.se/press/2016/april/elsakerhetsbarometern-2...

Läs hela Elsäkerhetsbarometern här:
http://eio.se/elsakerhetsbarometern/Sidor/default.aspx

Läs om förra årets Elsäkerhetsbarometer här:
http://www.maklarsamfundet.se/dags-att-ta-daliga-elinstallationer-i-hus-...

Caroline Berg
Redaktör