Sökformulär

Ekonomi för Storhusmäklare

Utbildare: Bo Nordlund, teknologie doktor; Martin Mörman och Anders Carls KPMG

Kursen behandlar de grunder för redovisning, räkenskapsanalys, beskattningsfrågor och moms som rör kommersiella fastigheter. Kursdagarna består av både föreläsningar och gruppövningar och syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska verktyg för att göra korrekt bedömning av ekonomiska frågor i samband med förmedling av kommersiella fastigheter.

Datum: 26-27 september 2018
Tid: Dag ett börjar kl. 09.30 med kaffe och kursen startar 10.00 och avslutas ca kl. 16.00 dag två.
Plats: Mäklarsamfundet, Solna

Pris: 6 400 kr + moms för medlemmar. 7 700 kr + moms för övriga.
I kurspriset ingår kursdokumentation och förtäring under dagtid.
Kostnad för eventuell logi tillkommer.

Målgrupp: Du som har liten eller ingen erfarenhet av förmedling av kommersiella fastigheter.

Detta är en av tre grundkurser inom området för kommersiella fastigheter (flerbostadshus, kontors- och butiksfastigheter mm). De övriga är ”Juridik för storhusmäklare” och ”Analys och värdering av kommersiella fastigheter”. Efter genomförda utbildningar erhåller du ett diplom samt blir sökbar som fastighetsmäklare med specialistkompetens inom kommersiella fastigheter.

Sista anmälningsdag är den 27 augusti 2018.

För anmälan, klicka här.

Datum: 
onsdag, september 26, 2018 - 09:30 till torsdag, september 27, 2018 - 16:00