Sökformulär

Du vet väl att…

<< Tillbaka till Medlem


2015-03-19

… Mäklarsamfundet under alla år haft en viktig funktion som remissorgan. I snitt lämnas remissvar och yttranden i för fastighetsmäklaren och bostadsmarknaden viktiga frågor ett tiotal gånger per år. Se vidare http://www.maklarsamfundet.se/fakta-nyckeltal/remissvar

Senaste remissvaret lämnades den 16 februari till Finansdepartementet på ”Förenklade regler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag”. Den 17 april ska vi svara Finansinspektionen angående nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån.

… Från den 17 mars kommer Fastighetsinskrivningen att centralisera posthanteringen vilket innebär att alla inskrivningsärenden skickas till samma adress oavsett var i landet fastigheten är belägen.

Den nya adressen är:
LANTMÄTERIET
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje