Sökformulär

Dialog med Fastighetsmäklarinspektionen (FMI)

<< Tillbaka till Medlem


2015-02-05

Eva Westberg, chef för FMI, och Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet.

Den 29 januari besökte Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) Mäklarsamfundet. Sedan fyra år tillbaka träffas FMI och Mäklarsamfundet årligen under ett par timmar för hålla igång såväl relationerna som informera varandra om aktuella spörsmål.

Mäklarsamfundet upplever träffarna som mycket positiva då det finns ett stort värde i en ständigt pågående branschdialog. Under mötet den 29 januari informerade Mäklarsamfundet bland annat om sitt pågående strategiarbete, sin nya kommunikationsstrategi och att arbetet med en branschgemensam tvistlösningsnämnd går framåt i en positiv riktning.

FMI berättade att de som myndighet dessvärre fått något lägre anslag från regeringen, och att de den kommande tiden lägger mycket kraft på att få igång ett nytt, modernt ärendehanteringssystem.

Den gemensamma slutsatsen efter träffen var att det finns mycket för fastighetsmäklarna att vinna på att hela tiden utgå ifrån konsumenten. Att Mäklarsamfundets mäklare uppmuntras att hålla konsumenttryggheten högt är något FMI ser mycket positivt på.