Sökformulär

Den försmådde köparen


2015-10-15

Det går fort nu! Både mot advent och jul men också på Sveriges bostadsmarknad. Rapporterna från bostadskonsumenterna talar om hetsiga budgivningar och snabba affärer. Bostadsaffärer och snabba processer är två saker som inte passar ihop. På de ställen i landet där detta är vanligt så ställs just nu större krav än någonsin på alla inblandade skulle jag vilja påstå. För fastighetsmäklarna öppnas det utmärkta tillfällen att verkligen visa framfötterna och överträffa förväntningarna och genom kunskap och engagemang leverera trygga och smidiga affärer.

Vidare vill jag påminna om vikten av att informera blivande köpare vad som gäller mellan säljarens accept av ett bud och tiden fram till den förestående kontraktsskrivningen. Den som vunnit en budgivningsstrid och ändå av olika skäl inte blir den som säljaren väljer att sälja till blir ofta ”den försmådde köparen”. Denna person blir väldigt arg och skräder inte orden om hur usel fastighetsmäklarens etik och moral är. För att inte tala om vilken rutten bransch fastighetsmäklarbranschen är. Men har köparen fått veta vad som gäller och sedan faktiskt blir drabbad av just en sådan situation blir hen sannolikt inte mindre besviken, men inte både besviken och heligt förbannad. Oftast är besvikelse väsentligt lättare att hantera än ilska för dig som fastighetsmäklare. Med relevant information minskas risken för missförstånd och ger en besparing av tid och energi som i förlängningen ger pengar. Det är mycket roligare att kasta sig över en ny försäljning än att hantera ilska i redan gjorda.

Frågor och svar denna gång:

Jag och min bror hade en diskussion här om dagen, gällande budgivning. Han sa att om det blir budgivning på en lägenhet eller villa så får alla som lagt bud en budgivningslista när affären är klar och köpekontrakt har skrivits.  Han säger att det är lag på det – är det så?

Den nya fastighetsmäklarlagen som trädde i kraft 1 juli 2011 säger att fastighetsmäklaren ska upprätta och överlämna en anbudsförteckning till köparen och säljaren. Inga andra som har varit inblandade i budgivningen har att förvänta sig en budförteckning. Överlämnandet ska ske när uppdraget slutförts, vilket i det flesta fall är på tillträdesdagen. Däremot är det flera aktörer i branschen som går steget längre och inhämtar skriftliga medgivanden från alla budgivare, vilket då ger dessa möjlighet att få ut förteckningen utan att vara den lyckliga köparen.

Jag ska sälja min bostadsrätt. Vad har jag som säljare för ansvar och vad ska jag tänka på för att affären ska gå smidigt och lätt?

För att få en så smidig och lätt bostadsrättsaffär som möjligt är det viktigt att komma ihåg att det är du som säljare som ansvarar för de uppgifter som du ger fastighetsmäklaren. Felaktiga uppgifter kan komma kan göra dig ersättningsskyldig. Mäklaren har inte någon direkt skyldighet att kontrollera dina uppgifter om hen inte finner dem orimliga. Det är dock fastighetsmäklarens skyldighet att kontrollera med föreningen att det är du som äger lägenheten och om den är pantsatt. Vissa uppgifter i objektsbeskivningen kan också komma att kräva mäklarens kontroll såsom andelstal och eventuell upplåten mark som kan tillhöra din bostad. Var därför noga med att godkänna den objektsbeskrivning som dina spekulanter kommer att få av mäklaren. Uppmana din köpare att noggrant undersöka bostadsrätten. Köparen har en långtgående undersökningsplikt och kan inte åberopa sådana fel som man kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning. Trots detta! Om du vet att något är fel är det klokt att tala om det. Det behöver inte alltid handla om rent fysiska fel i lägenheten. Det kan också bli betraktat som fel att inte informera om sådant som uppenbart  kan påverka det framtida värdet.


Titti Öhrn

Kundombudsman