Sökformulär

Dags att betala din årliga avgift till Fastighetsmäklarinspektionen

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-02-11

I mitten av februari 2016 kommer du att få en faktura från Fastighetsmäklarinspektionen till din bostadsadress så att du kan betala din årliga avgift.

Fakta om den årliga avgiften
  • Alla registrerade fastighetsmäklare är enligt 8 § fastighetsmäklarförordningen skyldiga att betala en årlig avgift om 2 500 kr till Fastighetsmäklarinspektionen.
  • Avgiften ska betalas senast den 15 mars 2016 (1 § Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2013:2) om den årliga avgiften).

Vad händer om du inte betalar den årliga avgiften i tid
  • Fastighetsmäklarinspektionen återkallar din registrering, dvs. du får yrkesförbud.
  • Om du varit sen med din betalning tre gånger eller fler under de senaste fem åren öppnar Fastighetsmäklarinspektionen upp ett tillsynsärende på dig.


Följande är viktigt att tänka på vid betalningen av den årliga avgiften:

  • Ange OCR-referens som betalningsreferens. OCR-referensen är unik för respektive mäklare och ska anges för att underlätta att matcha en betalning till rätt mäklare. OCR-referensen finns i högra nedre hörnet (ovanför Belopp att betala), se exempel här.
  • Skicka helst inte en LB-fil (leverantörsbetalningsfil)Många större mäklarföretag skickar en LB-fil med många betalningar till sin bank. Betala hellre varje faktura för sig och ange OCR-referens för enklare matchning.
  • OM LB-fil ändå skickas, var extra noga att med att lägga in rätt OCR-referens på varje rad för respektive mäklare.
  • Betalningen ska vara Fastighetsmäklarinspektionen tillhanda senast den 15 mars 2016. Uppbördsperioden är mellan den 15 februari – 15 mars. Betala inte den årliga avgiften före den 15 februari eftersom du då inte fått din faktura med den unika OCR-referensen.
Om du har några frågor om detta kontakta Fastighetsmäklarinspektionen under telefontiderna (vardagar kl 9-11 samt måndag och onsdag kl 14-15) eller via e-post registrator@fmi.se.