Sökformulär

Byggtakten fortsätter att öka

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-02-25

Nya siffror från SCB visar att det preliminärt började byggas cirka 45 250 nya lägenheter under 2015, vilket är 26 procent fler jämfört med 2014.

Under 2015 fortsatte byggtakten att öka och antalet påbörjade lägenheter uppgick till 45 250 stycken. Det är en ökning med 26 procent sedan 2014 då det påbörjades 36 045 lägenheter.

Byggandet av lägenheter i småhus ökade med 12 procent och antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus ökade med 30 procent. 48 procent av lägenheterna i flerbostadshus var upplåtna med hyresrätt. Hälften av alla påbörjade lägenhetsbyggen var i något av de tre storstadsområdena.

Även ombyggnationer av flerbostadshus gav ett tillskott på cirka 3350 nya lägenheter under 2015. År 2014 var motsvarande siffra 2646 lägenheter.

Läs mer och se tabeller över länen på SCB:s hemsida:
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggan...