Sökformulär

Branschen träffades för att prata strategiarbete

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-05-04

Torsdagen den 28 april träffades Mäklarsamfundets medlemmar för att prata strategifrågor. Styrelsen, kretsrepresentanter och företagsledare samlades, kretsar på förmiddagen och företagen på eftermiddagen, för att ta tempen på det pågående strategiarbetet - det blev en dag med viktiga diskussioner och många medskick till styrelsen i det fortsatta arbetet.

Några av frågeställningarna som styrelsen tagit fram, och som låg till grund för samtalen var:

  • Vilka ska Mäklarsamfundet finnas för?
  • Arbetar alla i branschen mot samma mål?
  • Hur tar vi oss i så fall mot det målet?
  • Vad är nästa steg i Mäklarsamfundets strategiarbete?

Arbetet med att ta fram en ny strategi för Mäklarsamfundet har pågått under en längre tid, men det är viktigt för en medlemsorganisation att processen får ha sin gång så att vi verkligen kan bottna framtidsfrågor innan beslut tas. Under tiden utvecklas arbetet på Mäklarsamfundet, exempelvis förnyas kommunikationen (både utåt och mot medlem) ständigt och går i en mer modern och digital riktning, medlemserbjudandet är idag uppdelat i en variant där ansvarsförsäkring ingår, och en där medlemmen kan ha sin egen försäkring samt att en branschgemensam tvistlösningsnämnd börjar ta form, det sistnämnda sker i samverkan med FMF. Vid förra årsmötet gjordes också en del betydande stadgerevideringar. 

Styrelsen tackar för alla medskick från dagen!

Lars-Erik Nykvist från Fastighetsbyrån och Lennart Hagberg från HusmanHagberg.

Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet och Anders Edmark, ordförande i Mäklarsamfundets styrelse.

Jens Kågström, ledamot i Mäklarsamfundets styrelse och Henrik Nilsson, ordförande i Mäklarsamfundets Västsvenska krets.