Sökformulär

Bostadsbyggandet når rekordnivåer

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2 mars 2017

Under 2016 påbörjades nybyggnation av 63 100 nya lägenheter, visar preliminära siffror från SCB. Det är 34 procent fler lägenheter jämfört med 2015 då 47 209 lägenheter började byggas.

Under de senaste åren har byggtakten av nya bostäder ökat kraftigt. Nya siffror från SCB visar att det påbörjades nybyggnation av 63 100 nya lägenheter under 2016, vilket är den högsta siffran som uppmätts sedan 1990.

– Regeringens prioritering och kraftansträngning för att fler bostäder ska byggas har gett resultat. Det är en kombination av en aktiv regering, ansvarstagande kommuner, byggbranschen som anstränger sig och en positiv ekonomisk konjunktur som gjort det möjligt att öka byggandet runt om i landet, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande från regeringen.

Det produceras flest lägenheter i flerbostadshus och under 2016 påbörjandes cirka 50 150 lägenheter, vilket är en ökning med 38 procent jämfört med 2015. I småhus har 12 950 lägenheter påbörjats, vilket är en ökning med 20 procent.
SCB har i rapporten gjort en preliminär bedömning. Definitiv statistik för helåret 2016 kommer att publiceras i början av maj.

Läs mer om statistiken på SCB:s hemsida.