Sökformulär

Bostadsbristen förvärras – trots ökat byggande

8 maj 2017

Byggandet av nya bostäder har ökat de senaste åren och väntas fortsätta öka under 2017 och 2018, enligt Boverkets prognos. Samtidigt bedömer 75 procent av landets kommuner att det kommer vara underskott på bostäder på tre års sikt.

I 255 av Sveriges 290 kommuner råder det underskott på bostäder. Det är en ökning med 15 kommuner på ett år, visar Boverkets överblick över bostadsmarknadsläget. 34 kommuner uppger att de har balans. Endast en kommun, Övertorneå, uppger att de har överskott.

– Det är fortsatt ansträngt läge på bostadsmarknaden. Under en väldigt lång period har det inte byggts tillräckligt många bostäder. Det här är ett ackumulerat underskott samtidigt som vi har en befolkningsökning i landet, säger Marie Sand, ansvarig för Boverkets bostadsmarknadsenkät, till Aftonbladet.

De som drabbas hårdast av bostadsbristen är grupper som är nya på bostadsmarknaden, så som unga och nyanlända, samt äldre som vill flytta till ett mer passande boende. Detta trots att bostadsbyggandet har ökat.

Förra året påbörjades preliminärt 67 000 bostäder, en ökning med över 30 procent jämfört med 2015. I Boverkets nya prognos bedömer de att 72 000 bostäder påbörjas i år och 74 500 nästa år. De bedömer även att det kommer byggas fler hyresrätter än bostadsrätter och att byggandet av studentbostäder väntas öka med över 50 procent under 2017.

– Det är kombinationen av en aktiv regering, ansvarstagande kommuner, byggbranschen som anstränger sig och en positiv ekonomisk konjunktur som gjort det möjligt att öka byggandet runt om i landet, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, i ett pressmeddelande från regeringen.

Trots en optimistisk bostadsminister är det många kommuner som ser hinder för bostadsbyggande, visar Boverkets bostadsmarknadsenkät. De tre främsta hindren är höga produktionskostnader, följt av brist på detaljplan på attraktiv mark och svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor.

Läs mer
”Bostadsbyggandet fortsätter att öka”
Boverket, 2017-05-08

”Boverket: Byggandet fortsätter öka”
Aftonbladet, 2017-05-08