Sökformulär

”Åtkomliga bostäder” – nytt förslag från KTH-professorn Hans Lind

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2016-02-25

Hur ska hushåll med låga inkomster hitta en acceptabel bostad på marknaden till en rimlig kostnad? Det är utgångspunkten i en ny bok från SNS, författad av KTH-professorn Hans Lind. Eftersom Mäklarsamfundet vill se både ökat byggande och ökad rörlighet i det befintliga bostadsbeståndet var vi med vid boklanseringen, där även bostadsminister Mehmet Kaplan medverkade.

Hans Lind presenterar i sin nya bok ”Åtkomliga bostäder – så gör vi det möjligt för hushåll med låga inkomster att hitta bostad” en målbild som kräver insatser från alla parter på bostadsmarknaden: riksdag, regering, kommuner, lokala medborgargrupper, kapital och näringsliv.

– Situationen på bostadsmarknaden är nu så allvarlig att det krävs en nationell samling för ett brett åtgärdsprogram med fokus på att särskilt förbättra bostadssituationen för hushåll med lägre inkomster, sa Hans Lind till FastighetsNytt i samband med lanseringen.

Enligt boken byggs det idag enligt strategin ” bygga för grupper med högre inkomster” vilket ska skapa flyttkedjor som gör att bostäder i det ”gamla” beståndet blir tillgängliga för dem med lägre inkomster.

– Problemet med det är att flyttkedjorna inte är så långa. Det krävs ett väldigt stort byggande för att flyttkedjorna ska märkas i andra änden av bostadsmarknaden, sa Hans Lind när han presenterade boken hos SNS.

Hans Lind tycker att det, enligt ”IKEA-modellen”, istället ska byggas åtkomliga bostäder. Han menar att det behöver byggas i delar av en stad som inte uppfattas som så attraktiva för de med högre inkomster. I boken lägger Lind fram tre förslag för att ge låginkomsttagare bättre möjligheter på bostadsmarknaden:

1. Staten bör bestämma hur mycket mark som ska planläggas för byggande
Staten ska bestämma att kommunerna tar fram trovärdiga planer för ett bostadsbyggande som även kommer de lägre inkomstskikten till del. Samtidigt bör staten vara beredd att ta en del av de risker som byggande med socialt fokus innebär.

2. Hyresreglerna vid renovering måste förändras
Lind menar att dagens regler skapar incitament för hyresvärdar att göra onödiga standardhöjningar för att kunna höja hyran. För att inte de billiga bostäder som finns ska försvinna från marknaden, föreslår Lind därför att renoveringstakten måste bromsas.

3. Bostadsföretagens möjligheter att välja bort hyresgäster med låga inkomster måste begränsas
Hans Lind menar att den uthyrningspolicy som många företag idag tillämpar är diskriminerande, bland annat med tanke på de höga kraven på inkomst, men också då bostadsbidraget i många fall inte räknas som inkomst.

Bostadsminister Mehmet Kaplan medverkade vid seminariet, och sa i en kommentar att han delade vissa delar av Hans Linds uppfattningar. Han menade att själva begreppet ”åtkomliga bostäder var välkommet, och att det svåra med dagens bostadsbrist är att se till att vi bygger rätt även när vi måste bygga mycket på kort tid. Kaplan höll också med om att staten ibland kan behöva ta ett större ansvar på vissa områden.

Hans Linds förslag fick stort medial uppmärksamhet, läs/lyssna mer här:
http://fastighetsnytt.se/tagg/hans-lind/

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/vi-har-lagt-pa-sa-manga-restriktioner-...

http://fastighetstidningen.se/hans-lind-efterlyser-byggen-a-la-ikea/

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/677729?programid=1302

http://www.dn.se/nyheter/sverige/bygg-enkelt-for-laginkomsttagare-kraver...

Josefine Uppling
Analys- och kommunikationschef