Sökformulär

Årsmötet den 2 juni – en kort sammanfattning

<< Tillbaka till nyhetsbrevet

21 juni 2017

Mäklarsamfundets ordförande Anders Edmark öppnade årsmötesförhandlingarna och Mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken Holmgren informerade om organisationens verksamhet och händelser under det gångna förlängda verksamhetsåret, 1 juli 2015-31 december 2016. Utdrag ur informationen:

Ett speciellt verksamhetsår! Med facit i hand finns mycket att glädjas åt:
  • Vi ökade antalet medlemmar till nya rekordnivåer
  • Vi agerade branschgemensamt med FMF i viktiga frågor, bl.a. FRN bildas
  • Vi stärkte ekonomin i koncernen radikalt, vilket ger nya förutsättningar för framtiden
  • Vi stärkte vår position som påverkansaktör ytterligare
  • Vi förändrade vårt arbetssätt och blev mer digitala

Årsmötet beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Årsmötet biföll styrelsens propositioner om stadgeändringar, såsom:
  • Mäklarsamfundets vision är att alla, tryggt och enkelt, ska kunna flytta när de önskar och behöver.
  • Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd upphör, då den gemensamma tvistlösningsnämnden FRN startat sin verksamhet och till stora delar tagit över den verksamhet som bedrivits i Ansvarsnämnden.
  • Utifrån vad som framkom i debatten som fördes innan årsmötesförhandlingarna (se föregående Nyhetsbrev) beslutade årsmötet godkänna styrelsens förslag på inriktning att organisationen ska skapa medlemsnytta för avkastningen av Hemnetpengarna, genom att fortsätta med fokus på anseendefrågan och att skapa bästa möjliga förutsättningar för branschen.

Beträffande val av styrelse och revisorer beslutade årsmötet i enlighet med valkommitténs förslag.

Mäklarsamfundets styrelse fram till nästa årsmöte
Anders Edmark, ordförande
Håkan Hellström, vice ordförande
Catarina Löfberg
Kenneth Ivarsson
Mats Ericsson
Saki Carapanos
Johan Engström
Catharina Lager Sundberg, ersättare

Nils-Ola Böhlmark, lekmannarevisor med Peter Folke som ersättare samt BDO som extern revisor.

Till valkommitté utsågs Jesper Magnusson till sammankallande, Carina Pagil och Ester Hemström.

Årsmötesprotokollet är justerat och publicerat på Mäklarsamfundets hemsida under Medlemssidorna (inloggning krävs). Reviderade stadgar samt målsättning för Mäklarsamfundet hittar du här.