Sökformulär

Årsmötesbeslut och ny styrelse

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2015-11-26

Mäklarsamfundets ordförande Anders Edmark inledde debatten kl 13.00 den 19 november där fokus låg på den pågående Hemnetprocessen. Deltagarna fick ingående information om det arbete som varit med analys och jämförelser mellan de olika aktörer som varit aktuella.

Anders Edmark öppnade sedan årsmötet kl 15.00 och Mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken informerade om organisationens verksamhet och händelser under det gångna verksamhetsåret. Årsmötet beviljade styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade om stadgeändringar, bland annat kommer räkenskapsåret att återgå till kalenderår från och med den 1 januari 2017.

Årsmöte beslutade ge styrelsens mandat att sälja 15 procent av aktieinnehavet i Hemnet till Schibsted. Se vidare separat artikel: http://www.maklarsamfundet.se/maklarsamfundets-arsmote-tar-stallning-hemnet

Beträffande val av styrelse och revisorer beslutade årsmötet i enlighet med valkommitténs förslag.

Mäklarsamfundets styrelse fram till nästa årsmöte
Anders Edmark, ordförande
Håkan Hellström, vice ordförande
Catarina Löfberg
Kenneth Ivarsson
Mats Ericsson
Jens Kågström
Saki Carapanos
Kerstin Wallin, ersättare

Nils-Ola Böhlmark, lekmannarevisor med Niclas Spång som ersättare.
Till valkommitté utsågs Carina Pagil till sammankallande, Lotta Ericsson och Jesper Magnusson.