Sökformulär

Antalet mäklare ökar – ny rekordnotering


2016-08-18

Antalet registrerade fastighetsmäklare har nått den högsta noteringen någonsin. Fastighetsmäklarinspektionens mätning från den 31 juli 2016 visade att det fanns 6 881 registrerade fastighetsmäklare och att andelen kvinnliga fastighetsmäklare nått en ny rekordnotering på 46,1 procent.

– Ökningen beror på att det är många nyutbildade fastighetsmäklare som registrerat sig. De flesta tar sin examen på våren och då blir det en ökning. Det är så varje år och sedan brukar antalet minska mot vintern och våren igen. Det är en ständig rörelse. Men nu verkar det som det är ovanligt många som har valt att registrera sig, säger Thomas Carter, kommunikationsansvarig på Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).

Andelen kvinnor har ökat med 0,2 procentenheter sedan förra mätningen och ligger nu på toppnoteringen 46,1 procent.

– Allt fler kvinnor söker till fastighetsmäklarutbildningarna på landets högskolor och det avspeglar sig sedan i andelen registrerade kvinnliga fastighetsmäklare, säger Thomas Carter.

Mäklarsamfundets medlemsansvariga Martina Lindberg berättar även hon om att antalet medlemmar har ökat.

– Vi har fått in väldigt många ansökningar från nyexaminerade fastighetsmäklare nu under sommaren så det har varit högtryck på medlemsavdelningen, säger Martina Lindberg.

Några siffror ur statistiken:
  • Omkring en tredjedel av mäklarna finns i Stockholms län (34 procent) följt av Västra Götaland (16,0 procent) och Skåne län (15,3 procent).
  • Andelen mäklare som är under 30 år uppgår till 19,8 procent av det totala antalet medan 2,7 procent är 70 år eller äldre.
  • Andelen kvinnor i gruppen mäklare som är under 30 år uppgår till 63,2 procent.
  • Den äldsta registrerade mäklaren är född 1925, näst äldst 1928. Yngsta mäklaren är kvinna och född i augusti 1995 och näst yngst i juli 1995.
Mer statistik hittar du på FMI:s hemsida: http://fmi.se/statistik

Caroline Berg
Redaktör