Sökformulär

Ändring i bullerregler skapar inte fler bostäder

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


2017-01-19

Trafikbuller är inte ett hinder för bostadsbyggande. Det konstaterar Boverket i en promemoria som lämnades till regeringen i december.

Boverket fick i december 2015 i uppdrag att utvärdera bullerförordningen. Under 2016 fick myndigheten ett tillägg i uppdraget - att göra en konsekvensanalys av ett förslag om ändring i bullerförordningen som den förra regeringen la ut på remiss, sommaren 2014.

Nu drar Boverket slutsatsen att en ändring i bullerförordningen enligt den förra regeringens förslag inte är nödvändig och skulle inte möjliggöra fler bostäder.

– Förslaget som förra regeringen kom med 2014 skulle enligt Boverkets rapport inte hjälpa bostadsbyggandet i Sverige men det riskerar att leda till sämre boendemiljöer, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Läs regeringen pressmeddelande om trafikbuller här.