Sökformulär

Nordic Housing Insight

Nordic Housing Insight är ett briefing paper från Mäklarsamfundet som släpps kvartalsvis. Här redovisas resultaten från undersökningar där fastighetsmäklare i Sverige, Norge och Danmark har bedömt vad som påverkar den nordiska bostadsmarknaden kommande kvartal.

Fastighetsmäklare från Sverige, Norge och Danmark gör olika bedömningar i vad som kommer påverka respektive lands bostadsmarknad under det andra kvartalet.

  • I Sverige bedömer majoriteten av mäklarna att faktorerna lågt utbud, bankernas restriktiva utlåning, media och säsong kommer få stor påverkan på bostadsmarknaden.
  • Faktorerna lågt utbud och bankernas restriktiva utlåning bedöms även få stor påverkan på den norska bostadsmarknaden. Arbetsmarknaden kommer få stor påverkan enligt 38 procent av de norska mäklarna.
  • Räntan och optimismen gällande den egna ekonomin bedöms få stor påverkan på den danska bostadsmarknaden under det andra kvartalet.
Läs hela Nordic Housing Insight här.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef, Mäklarsamfundet, 073-380 72 12.
Caroline Berg, Presskontakt, Mäklarsamfundet, 072-373 66 58.

Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning där fastighetsmäklare i de nordiska länderna bedömer utvecklingen på bostadsmarknaden. Den här undersökningen bedömer det andra kvartalet 2017, april till och med juni. Sammanlagt har 1799 fastighetsmäklare besvarat frågor i Sverige, Norge och Danmark.


Sidan uppdaterad 2017-06-26