Sökformulär

Allt du behöver veta om vårpropositionen

<< Tillbaka till nyhetsbrevet


27 april 2017

Förra veckan presenterade regeringen sin vårproposition. Här reder Mäklarsamfundets VD, Ingrid Eiken Holmgren ut det viktigaste för mäklarna att ha koll på.

Propositionen är regeringens bedömning av det ekonomiska läget där också riktlinjerna för den kommande ekonomiska politiken ritas upp. Som ett komplement till vårpropositionen presenteras också en så kallad vårändringsbudget, som normalt bara innehåller ändringar för oförutsedda händelser. Trots det innehåller årets vårändringsbudget relativt stora ändringsförslag på både intäktssidan och utgiftssidan. Bland annat satsningar på polisen, som får 700 miljoner extra. Förlossningsvården och klimatarbetet tilldelas också 500 miljoner extra vardera. De så välbehövliga reformerna på bostadsmarknaden lyste däremot med sin frånvaro.

Större reformutrymme
Ingen kunde i alla fall missa regeringens budskap, svensk ekonomi går som tåget och reformutrymmet växer. En anledning som man däremot valde att inte tala lika högt om är att regeringen i somras gjorde upp med oppositionen, minus Sverigedemokraterna, om att sänka det så kallade överskottsmålet, som alltsedan den ekonomiska krisen på 90-talet har satt ramarna för svensk ekonomisk politik. AB Sverige går just nu bra, men reformutrymmet ökade ordentligt när regeringen genom det sänkta överskottsmålet fick cirka 25 miljarder mer att bedriva politik med.

Utdelningen för småföretagare äventyras med nya regler
Vårändringsbudgeten innehåller också skattehöjningar, och här finns det skäl för alla fastighetsmäklare att vara särskilt uppmärksamma. Det handlar bland annat om skatt för medel- och höginkomsttagare (38 000 kr i månaden eller mer) samt en förändring av de så kallade 3:12-reglerna som kan komma att påverka många små bolag med få anställda. Syftet med de nya 3:12-reglerna är att likställa inkomst av arbete med inkomst av kapital.

Enligt UC:s branschrapport för 2015 fanns det cirka 2400 verksamma företag i fastighetsmäklarbranschen. Nästan 80 procent av företagen har mellan en och fyra personer anställda. Ägare till många mindre bolag väljer ofta att ta ut lägre lön och kompensera med utdelning. Om förslaget går igenom kommer det bli betydligt svårare och det kan drabba många småföretagande fastighetsmäklare i landet. Som plåster på såren, får man anta, föreslås det också en sänkning av arbetsgivaravgiften för bolag som anställer sin första medarbetare.

Blir skattehöjningarna av?
I medierapporteringen kan man få intrycket av att dessa skattehöjningar och reformer redan är beslutade och klara. Så är det inte. Finansminister Magdalena Andersson har tvärtom tagit varje chans att påpeka att förslagen först ska på remiss och blir skarpa först om de stoppas in i höstpropositionen. Varför ägnar sig finansministern åt att skapa osäkerhet kring om de egna förslagen blir verklighet eller inte? Jo, för att det saknas majoritet i riksdagen för förslagen. Samtidigt är den borgerliga oppositionen överens om att stoppa skattehöjningarna. Det är bara det att de inte är överens om hur det ska gå till. Genom att lägga fram en egen budget som kan röstas igenom med stöd av Sverigedemokraterna? Genom att ta strid mot vissa, särskilt skadliga förslag? Eller på något annat sätt? Alla de borgerliga partierna har en egen version av hur det ska göras, vilket inte direkt underlättar tydligheten för väljarna. En sak vet vi säkert. Ta inga skattehöjningar för givet. Och bli inte förvånad om det blir stort politiskt drama om skattehöjningarna framöver. 

Mäklarsamfundet fortsätter följa och kommentera utvecklingen i våra egna kanaler och i media.

Varmt välkommen med frågor eller synpunkter!

Ingrid Eiken Holmgren, VD
Mäklarsamfundet